Plantilla Escola de Bàsquet 2n

Jugador
Iratxe Villar
Pol Fitó
Quirze Farrero
Max Ribera
Iu Redó
Anselmo Ortega
Lilu Pinho
Bruc Morera
Leire Espinar
Javier Leon
ENT Oriol Gonzàlez
ENT Albert Aulet
COORD