Plantilla Escola de Bàsquet 1r Blau

Jugador
Max Ribera
Javier Leon
ENT Oriol Gonzàlez
ENT Albert Aulet
COORD Núria Garí