L'essència de l'AEM

L'essència de l'AEM

L'Associació Esportiva Minguella (AEM) neix l'any 1988. El seu primer objectiu va ser donar continuitat als equips de bàsquet de les Escoles Minguella que, quan arribaven a 8è curs d'EGB, havien de deixar de jugar. Un grup de pares d'alumnes que cursaven BUP van tenir la idea de crear-la per ampliar tres anys més la vida dels equips. El 21-09-89, la Federació Catalana de Bàsquet certifica que l'AEM hi queda afiliada. Aquell mateix any se celebra el 1er Torneig Pere Gol.

L'Associació fa seus un seguit de valors i es compromet a difondre'ls a través de la pràctica del bàsquet:

  • Educar a través de l'esport i que la seva pràctica sigui un complement ideal en la formació. Posar sempre la persona per davant del jugador.
  • Fomentar el concepte d'equip a través d’actituts com les de la il·lusió, l'esforç i el compromís.
  • Saber guanyar i saber perdre sempre amb esportivitat. Rebutjar qualsevol falta de respecte. Guanyar no ha de ser el primer objectiu. Ho ha de ser jugar bé i passar-ho bé. Fem esport de formació per educar abans que per competir.
Primera Junta Directiva de l'AEM
Primera Junta Directiva de l'AEM