Plantilla Escola de Bàsquet 2º

Jugador
Armand Urgell
Bruc Morera
Anselmo Ortega
Lilu Pinho
Pol Fitó
Iu Redó
Quirze Farrero
Max Ribera
Lucas Marin
ENT Oriol Gonzàlez
ENT Albert Aulet
COORD Núria Garí