Plantilla Escola de Bàsquet 2º

Jugador
Albert Perea
Albert Jové
Ferran Valero
Montserrat Lluís
Georgina Roca
Marc González
Ignacio Giménez
Francesc Sabiote
Pol Molina
Mauro Vita
Cesc Jesús
Àlex Martínez
Daniel De León
ENT Mireia Canals
ENT Anna Grau
ENT Maria Codina
COORD Núria Garí