Plantilla Escola de Bàsquet 2º

Jugador
ENT Mireia Canals
ENT Anna Grau
ENT Maria Codina
COORD Núria Garí