Plantilla Escola de Bàsquet P5

Jugador
Max Pairó
Pol Fitó
Armand Urgell
Pere Martínez
ENT Pau Redon
ENT Alexandra Caus
COORD Núria Garí