Plantilla Escola de Bàsquet P4

Jugador
Pau Garcia
Marc Moya
Hugo Hilari
Emma García
Roger Vadó
Arlet Ribas
ENT Guillem Castellà
ENT Pau Redon
ENT Núria Garí
COORD Núria Garí