Plantilla Escola de Bàsquet P4

Jugador
Martí Dur
Iu Redó
Max Peiró
Elsa Domínguez
Valentina Victòria
ENT Núria Garí
ENT Carla Vidiella
COORD Núria Garí